Meer nieuws

Nieuws

Zijn je briefjes nog geldig?​

​Het gebeurt wel meer, op het einde van het jaar worden laden geledigd, facturen en andere papieren geklasseerd en plots vind je nog een aantal doktersbriefjes terug. Zouden die nog in aanmerking komen voor terugbetaling? Soms kan een doktersbriefje niet meteen terugbetaald worden omdat er aan bepaalde formaliteiten (nog) niet voldaan werd. De regeling van deze formaliteiten kan een tijdje duren. Wanneer duurt het te lang? En bij een overlijden na een lange ziekte kunnen de doktersbriefjes en ziekenhuisfacturen vaak pas later komen bovendrijven bij de nabestaanden. Kunnen ze nog vergoed worden?

Is één van deze situaties herkenbaar voor jou? Lees dan zeker verder. In het eerste geval is er een simpel antwoord. Getuigschriften van verstrekte hulp kunnen niet meer terugbetaald worden als ze twee jaar na de datum van de verstrekkingen ingediend worden bij het ziekenfonds.

Als er omstandigheden zijn die de onmiddellijke terugbetaling van de geneeskundige verzorging verhinderen (zoals de twee andere voorbeelden hierboven) én de tweejarige verjaringstermijn dreigt te verstrijken, dan is het noodzakelijk dat de verjaringstermijn wordt gestuit. Dit betekent dat de lopende termijn wordt gestopt en dat er een nieuwe termijn van twee jaar begint te lopen vanaf het moment dat deze stuiting van verjaring wordt gedaan. Deze stuiting is verschillende keren na elkaar mogelijk, zolang het nodig blijkt. Opgelet, er mag geen onderbreking zijn in de verjaringstermijnen. 

Hoe stuit ik de verjaring?

Door een formulier ‘stuiting van verjaring’ in te vullen en aangetekend te versturen naar LMWVL – tav. dienst gezondheidszorgen – Revillpark 1 – 8000 Brugge. Dit formulier is te verkrijgen in elk LM-kantoor en kan ook telefonisch worden aangevraagd op het nummer 050 45 01 00.​